รายละเอียดผลิตภัณฑ์

buy term paperwrite my essay[su_custom_gallery source=”media: 398,400,399,390,408,407,392,391,394,395,393,303,396,413,397,406,401,405,402,404,403″ limit=”25″ link=”lightbox” width=”240″ height=”160″][/su_custom_gallery]

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ในการใช้

(Product Description and Intended Use)

[su_row]
[su_column size=”1/3″]
[su_custom_gallery source=”media: 698″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”350″][/su_custom_gallery]
[/su_column]
[su_column size=”2/3″]

– Gluten Free
– Allergen Free
– Free from Colours
– Free from Preservatives
– Free from Trans Fat
– Non-GMO Foods

[/su_column]
[/su_row]

1. ชื่อผลิตภัณฑ์

(Product Name)

เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง
2. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

(Important Product Characteristics)

เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง ผลิตจากข้าวเจ้า ความชื้นไม่เกิน 13% มี 4 ขนาด คือ S (2 mm) , M (3 mm) , L (5 mm) XL (10 mm) ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี ในอุณหภูมิปกติ

3. ส่วนประกอบและแหล่งที่มา

(Ingredients and Source)

ข้าวเจ้า และ น้ำ

4. ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์

(How is it to be used?)

แช่น้ำประมาณ 20 นาที แล้วนำมาลวกด้วยน้ำเดือดประมาณ 2 นาที หรือจนกระทั่งเส้นนิ่ม ก่อนนำไปทำเป็นอาหารเพื่อการบริโภค

5. ภาชนะบรรจุ

(Packaging)

บรรจุในถุงพลาสติกใส PP ปิดผนึกด้วยเทปใส บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก

6. อายุการเก็บรักษา

(Shelf Life)

2 ปี ที่อุณหภูมิปกติ ควรหลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดด

7. ลักษณะการจำหน่าย

(Where will it be sold)

จำหน่ายภายในและต่างประเทศ

8. รายละเอียดที่กำกับบนฉลาก

(Labeling Instructions)

ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบ ข้อมูลโภชนาการ
ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ

Product Description and Intended Use

1. Product Name Rice stick
2. Important Product Characteristics

Rice stick are made of rice that has been into the process
of steaming and so drying.
Four sizes available: S (2 mm), M(3 mm), L(5 mm), XL(10 mm).
No Preservatives.

3. Ingredients and Source

Rice flour and water

4. Preparing Instruction

Put the rice stick into water for 20 minutes and then scald
in boiled water for 2 minutes or until the rick stick is softened, drain well and ready to cook.

5. Shelf Life

2 years in room temperature.
Store in dry condition and avoid sunlight.

 academic writing